2010 Güz Yarıyılından Önceki e-MBA Programı

Programdan mezun olabilmek için 7 zorunlu, 3 seçmeli ders ve Mezuniyet Projesi'nden başarılı olup 4 üzerinden 2,5 ortalamaya sahip olunması gerekmektedir.
 
Zorunlu Dersler
eMBA 510 Çağdaş İşletme Yönetimi
eMBA 511 Mikro Ekonomi
eMBA 512 İstatistik
eMBA 513 Finansal Muhasebe
eMBA 514 Pazarlama Yönetimi
eMBA 515 İnsan Kaynakları Yönetimi
eMBA 516 Finansal Yönetim
Seçmeli Dersler
eMBA 530 Stratejik Yönetim
eMBA 531 Finansal Analiz
eMBA 532 Uluslararası Pazarlama
eMBA 533 Uluslararası Finans
eMBA 534 Yönetim Bilişim Sistemleri
eMBA 535 İş Hukuku
eMBA 536 Marka Yönetimi
eMBA 537 Liderlik ve Motivasyon
eMBA 538 Satış Yönetimi
eMBA 539 Perakendecilikte Yeni Eğilimler
eMBA 540 Maliyet Muhasebesi
eMBA 599 Proje