e-MBA Tez Çalışması

Tez Öğrencilerinin Çalışma Takvimi

  • Öğrencinin çalışmak istediği konu ve çalışmak istediği danışmanı bildirilmesi* (28 Eylül)
  • Tez öneri formunun danışmanlara teslim edilmesi (8 Ekim)
  • Tez konusunun danışmanlar tarafından enstitüye bildirilmesi (10 Ekim)
  • Anabilim dalının tez öneri formunu onaylaması (17 Ekim)
  • Danışman tarafından onaylanan tezin spiral cilti olarak enstitüye teslim edilmesi (Savunma için hazır olduğunda)
  • Tez Savunması

*Danışman belirtilmediği durumda anabilim dalı tarafından atanacaktır.

 

Tez yazım kılavuzu:
http://sbe.maltepe.edu.tr/files/u17/sbetezyazimyeni.pdf

Tez önerisi hazırlama kılavuzu:

http://sbe.maltepe.edu.tr/files/tez%C3%B6neriyeni.pdf

Tez önerisini hazırlarken (intihal/aşırma hakkında etik kurallar açısından)  kapak sayfasından sonra gelen sayfaya aşağıdaki metnin yazılıp öğrenci tarafından imzalanması gerekmektedir.

"Bu çalışmadaki bütün bilgilerin akademik kurallara ve etik davranış ilkelerine uygun olarak elde edip sunacağımı, çalışmada bana ait olmayan tüm veri ve sonuçların kaynağını göstereceğimi beyan ederim”.

Ad Soyad
İmza

 

Diğer önemli formlar:
http://sbe.maltepe.edu.tr/fakulte/billab5