Mezuniyet Projesi

Teslim Tarihi: 15.12.2017

Mezuniyet projeleri hazırlanırken kullanılan kaynakların zenginleştirilmesinin yanı sıra, özellikle internet tabanlı yapılan literatür araştırmalarında kaynakça göstermedeki eksiklikler ile temin edilen kaynakçayı aynen kullanma gibi etik ihlallerinin olmaması proje onayı için önemli bir koşuldur. Bu nedenle aşağıda Etik Kurallar bölümüyle Yazım Kılavuzunun dikkatlice okunması ileride oluşabilecek istenmeyen sorunların önüne geçilebilmesini temin edecektir. Bitirme projelerinden beklenen, siz değerli öğrencilerimizin bir araştırma yapabilme ve bunu uygun bir şekilde raporlayabilme becerisi kazanabilmesidir. Proje çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Önemli Bilgiler