Neden e-MBA?

Yirmi birinci yüzyılın işsizlerinin çoğunluğunu, eğitimsizlerden daha çok eğitimliler oluşturmaktadır. Artık iş bulmak ya da iş kurmak için, lisans düzeyinde bir üniversite diplomasına sahip olmak, yeterli olmamaktadır. Bu yüzden, eğitimli işsiz olmaktan kurtulmak ve girişimci özellikleri kazanmak için, gençler üniversitelerin MBA programlarına büyük ilgi göstermektedirler.

Sanayi toplumlarının bilgi toplumlarına dönüştüğü, geçen yüzyılın yönetim paradigmalarının geçerliliğini büyük ölçüde yitirdiği yeni yüzyılda, özellikle yönetici MBA programlarında, katılımcılar işyerlerindeki başarıları kadar başarısızlıklarını da sınıflara taşıyarak, bilgi toplumunun eğitimini zenginleştirmektedirler. MBA programlarının amacı, ürün, hizmet ve bilgi üretiminde, yönetim fonksiyonlarıyla birlikte işletme fonksiyonlarında da, katılımcılara son gelişmeleri aktarmak ve yeni tekniklerden yararlanma yeteneği kazandırmaktır. Bunun için, MBA belgesine sahip olan gençler, girişimci vizyonlarıyla kendiişlerini kurmakta başarılı oldukları gibi, yönetiminde yer aldıkları kuruluşları da, birkaç yıl içerisinde, büyük boyutlara taşımaktadırlar. 

MBA programlarıyla girişimcilik ve girişim kültürü yeni boyutlar kazandığı gibi, yöneticiler de gittikçe zorlaşan işletme sorunlarının üstesinden gelecek iletişim, pazarlama teknikleri ve finansman yöntemlerini öğrenerek, karar verme yeteneklerini geliştirmektedir. MBA kültürüyle güçlenen bir entelektüel sermayenin getirisi, çoğunluğu dış kaynaklardan sağlanan finansal sermayenin getirisinden her zaman daha yüksektir. 

Günümüzün rekabetçi, dinamik ve teknoloji yoğun iş ortamı uzman ihtiyacını daha da belirgin hale getirmiştir. İş hayatındaki bireylerin yetkinlikleri arttırma talepleri ve özellikle de yönetim alanındaki becerilerini geliştirme ihtiyaçları, beraberinde yükseköğretim sistemi içerisinde çözüm alternatiflerinin geliştirilmesini gerekli kılmıştır. Bu süreçte, örgün lisansüstü eğitim programlarında çeşitlilik ve bu programlara katılan öğrenci sayısı giderek artmıştır. Bunun yanında, yoğun iş temposu ve ulaşım sıkıntıları nedeniyle örgün eğitim imkânlarından istifade edemeyen kesimin taleplerini karşılamak amacıyla da e-MBA seçenekleri geliştirilmiştir. Bu alanda bir misyon üstlenmiş olan Maltepe Üniversitesi; kaliteli ve seçkin e-MBA programı ile bireysel yetkinlik geliştirme ihtiyaçlarının karşılanabilmesine yönelik olarak hizmetlerde bulunmaya devam etmektedir. Maltepe Üniversitesi; sürekli gelişim kapsamında, uzaktan eğitim altyapısını ve birikimini güçlendirerek, kaliteli e-MBA programıyla çağdaş bir eğitim fırsatı sunmaktadır. 

Küresel ölçekte saygın modelleri kıyaslama yöntemiyle örnek alarak ve modern yönetim teorileri ile günümüz küresel iş hayatının gerçeklerini harmanlayarak tasarlanan program 3 akademik yarıyılda tamamlanabilmektedir. e-MBA programı kapsamında, 10 seçmeli dersten oluşan toplam 10 dersten ve bitirme projesinden başarılı olunduğu taktirde, YÖK tarafından tanınan İşletme Yüksek Lisans diploması almaya hak kazanılmaktadır. 

Özel olarak tasarlanan ve kullanım kolaylığı olan MUDES uzaktan eğitim sisteminden verilecek ve etkin animasyon ve grafiklerle zenginleştirilmiş derslere, internet üzerinden 7/24 ulaşılabilmektedir. MUDES sayesinde dersin öğretim üyesi ile etkileşimli ders saatlerinde bir araya gelinebilmekte ve final sınavı dışındaki tüm ödev ve sınavlar internet ortamında alınabilmektedir. 

Bireysel yetkinliğinizi arttırma yolunda yeni engin ufuklar açmayı hedefleyen sizleri, modern, rekabetçi ve iş hayatının gerçeklerini özümsemiş e-MBA işletme yüksek lisans programına davet ediyoruz.

Bu programda herkesin bildiği sorulara kimsenin bilmediği cevaplar aranmaktadır. 

e-MBA programları herkesin erişimine açık, bilgisayar ortamında oluşturulmuş, bir "Girişimcilik Üniversitesi"dir. 

Girişimciler yeni Dünyanın dönüştürücü güçleridir.